OOR ONS

Missie

Die rede vir SASNEV se bestaan is die ontwikkeling en uitbreiding van die SASNEV-inligtingsgemeenskap, hoofsaaklik tot voordeel van die Afrikaanssprekende gemeenskap, deur bemarking, netwerkvorming en deelname aan vraaggedrewe projekte.

Visie

’n Dinamiese, onafhanklike sentrum waar die kulturele belange van Nederland, Vlaandere en Suid-Afrika ontmoet, hoofsaaklik gerig op Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners, en met die doel om gedeelde taal- en ander kulturele ervarings deur vraaggedrewe projekte te bewerkstellig.

Integriteit
Ons ondersteun vrye en eerlike kommunikasie en werk op ‘n betroubare wyse beide intern en met betrekking tot ons inligtingsnetwerk.

Regverdigheid
Ons erken die belangrikheid daarvan om veelvuldige belange te balanseer en neem besluite gebaseer op die bevordering van Suid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse kulturele en taaluitruilings.

Pro-aktiwiteit
Ons bly ingelig oor en bly verbind met belangrike kwessies rakende taal en kultuur, en ons dra positief by tot debatte en kwessies in ons inligtingsgemeenskap.

Spanwerk
Ons ondersteun mekaar as SASNEV-lede, hetsy op direksie- of bestuursvlak, of oor projekverwante kwessies, en ons respekteer mekaar se denke deur oop en eerlike kommunikasie.

Onafhanklike denke
Ons glo in die unieke perspektief dat elke individu kan bydra, en staan bekend as ‘n organisasie waarin innoverende denke aangemoedig, ondersteun en konstruktief gedebatteer en geëvalueer word met respek vir elke persoon se mening.

Verantwoordelikheid
Ons is trots daarop dat ons goeie bestuurders is van die fondse wat aan ons toevertrou is. Ons neem goed ingeligte besluite, en begin projekte slegs wanneer ons oortuig is van die impak en werkbaarheid daarvan. Ons neem verantwoordelikheid vir ons optrede en hanteer alle geskenkte fondse op ‘n oop en deursigtige wyse.

Struktuur

SASNEV word bestuur en beheer deur die Huis der Nederlanden-stigting, wat gestig is deur ‘n Nederland-gebaseerde raad van trustees genaamd die Willem de Zwijger-stigting.

Die Huis der Nederlanden-stigting wat in Suid-Afrika werksaam is, word ook deur ‘n raad van trustees beheer en beheer. Die Stigting is in beheer van die sentrum, wat deur ‘n permanente bestuurder gelei word.

Die eerste voorsitter van die raad van trustees was Anneke van Niekerk en die eerste bestuurder van die Huis der Nederlanden was Zirkëa Ellis. Sy is gevolg deur Daniel Hugo.

Die huidige bestuurder van SASNEV en bestuurder van die projekte wat deur SASNEV aangepak word, Eureka Barnard, is in September 2009 aangestel.

Bestuursraad

 • Jan Mutton (voorsitter)
 • Andries Visagie (ondervoorsitter)
 • Nicol Stassen (tesourier)
 • Eureka Barnard (sekretaresse)
 • Hendrik Theys (lid)
 • Ena Jansen (lid)

Personeel en medewerkers

 • Eureka Barnard: permanente bestuurder en projekbestuurder
 • Nomfundo Landu: permanente algemene persoon
 • Lieneke Pasman: ad hoc algemene kantoorassistent
 • Brian Brady: algemene na-ure (ad hoc)
 • Pieter Meiring: projekleier Inligtingsentrum (Infoteek) en SASNEV webwerf


Effektiewe bestuursimplementering

Die rol van SASNEV se bestuur is om verantwoordelikheid te aanvaar vir die bestuur van die sentrum en die implementering van projekte, hetsy direk of deur van kontrakteurs of personeel gebruik te maak, en om enige bestuurskwessies betyds onder die aandag van die direksie te bring.

SASNEV se strategie vir 2013 is ambisieus. Daar is voorheen nie voorsiening gemaak vir projekbestuurders of vir projekleiers en medewerkers nie, maar SASNEV het sedert 2011 begin om ‘n projekleier en medewerkers per projek aan te stel. Die projekleiers en medewerkers kan individue of vennote wees wat die visie van SASNEV en die doelwit van die projek deel en wat in staat is om die projek volgens ooreenkoms te implementeer.

Die Stichting Huis der Nederlanden is in 1997 gestig deur die Stichting Willem de Zwijger, ‘n Vlaamse en Nederlands-gebaseerde stigting. Een jaar later, in 1998, het die Stichting ZASM ook ‘n hoofweldoener geword.

Deur die jare het verskeie ander organisasies ook finansieel bygestaan. Sedert die transformasie van die Huis der Nederlanden na die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere, word hulp vir uitkomsgebaseerde projekte gesoek.