OVER ONS

Missie

De reden van het bestaan van SASNEV is de ontwikkeling en uitbreiding van de SASNEV informatie gemeenschap, voornamelijk ten behoeve van de Afrikaans sprekende gemeenschap, door marketing, netwerken en deelname aan vraaggestuurde projecten.

Visie

Een dynamisch, onafhankelijk centrum waar de culturele belangen van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika elkaar ontmoeten, primair gericht op Afrikaanssprekende Zuid-Afrikanen, en met als doel via vraaggestuurde projecten tot gedeelde taal- en andere cultuurbeleving te komen.

Integriteit
Wij ondersteunen vrije en eerlijke communicatie en werken op een betrouwbare manier, zowel intern als met betrekking tot ons informatienetwerk.

Eerlijkheid
Wij erkennen het belang van een afweging van meerdere belangen en nemen beslissingen op basis van de bevordering van Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse culturele en taaluitwisselingen.

Pro-activiteit
Wij blijven op de hoogte van en verbonden met belangrijke kwesties inzake taal en cultuur, en leveren een positieve bijdrage aan debatten en kwesties in onze informatiegemeenschap.

Teamwork
Wij steunen elkaar als SASNEV-leden, zowel op bestuurs- of managementniveau als bij projectgerelateerde kwesties, en wij respecteren elkaars denkwijze door open en eerlijke communicatie.

Onafhankelijk denken
Wij geloven in het unieke perspectief dat elk individu kan bijdragen en staan bekend als een organisatie waarin innovatief denken wordt aangemoedigd, ondersteund en constructief besproken en geëvalueerd met respect voor ieders mening.

Verantwoordelijkheid
Wij zijn er trots op dat wij de ons toevertrouwde middelen goed beheren. We nemen weloverwogen beslissingen en beginnen pas aan projecten als we overtuigd zijn van hun impact en uitvoerbaarheid. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze daden en gaan op een open en transparante manier om met alle gedoneerde fondsen.

Structuur

SASNEV wordt beheerd en gecontroleerd door de Stichting Huis der Nederlanden, die is opgericht door een in Nederland gevestigde raad van beheer genaamd de Willem de Zwijger Stichting.

De Stichting Huis der Nederlanden die in Zuid-Afrika actief is, wordt eveneens gecontroleerd en bestuurd door een raad van bestuur. De Stichting heeft de controle over het centrum, dat onder leiding staat van een vaste manager.

De eerste voorzitter van het bestuur was Anneke van Niekerk en de eerste beheerder van het Huis der Nederlanden was Zirkëa Ellis. Ze werd gevolgd door Daniel Hugo.

De huidige manager van SASNEV en beheerder van de door SASNEV ondernomen projecten, Eureka Barnard, werd in september 2009 aangesteld.

Raad van Bestuur

 • Jan Mutton (voorzitter)
 • Andries Visagie (plaatsvervangend voorzitter)
 • Nicol Stassen (penningmeester)
 • Eureka Barnard (secretaris)
 • Hendrik Theys (lid)
 • Ena Jansen (member)

Personeel en medewerkers

 • Eureka Barnard: permanente manager en projectmanager
 • Nomfundo Landu: permanent algemeen aanspreekpunt
 • Lieneke Pasman: ad hoc assistent algemeen kantoor
 • Brian Brady: algemeen aanspreekpunt (ad hoc).
 • Pieter Meiring: projectleider Informatiecentrum (Infoteek) en SASNEV-website

Effectieve uitvoering van het beheer

De leiding van het SASNEV heeft tot taak de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het beheer van het centrum en de uitvoering van de projecten, hetzij rechtstreeks, hetzij via contractanten of personeel, en alle beheerskwesties tijdig onder de aandacht van het bestuur te brengen.

De strategie van SASNEV voor 2013 is ambitieus. Voorheen was niet voorzien in projectmanagers of projectleiders en medewerkers, maar sinds 2011 is SASNEV begonnen met het aanstellen van een projectleider en medewerkers per project. De projectleiders en medewerkers kunnen personen of partners zijn die de visie van SASNEV en het doel van het project delen en die in staat zijn het project volgens afspraak uit te voeren.

De Stichting Huis der Nederlanden is in 1997 opgericht door de Stichting Willem de Zwijger. Een jaar later, in 1998, werd ook de Stichting ZASM hoofdbegunstiger.

Door de jaren heen hebben verschillende andere organisaties ook financieel bijgedragen. Sinds de omvorming van het Huis der Nederlanden tot het Zuid-Afrikaanse Centrum voor Nederland en Vlaanderen wordt bijstand gezocht voor resultaatgerichte projecten.