Vrywaring

1. Inhoud

Die outeur behou die reg voor om nie verantwoordelik te wees vir die aktualiteit, korrektheid, volledigheid of kwaliteit van die inligting verskaf nie. Aanspreeklikheidseise voortspruitend uit enige skade veroorsaak as gevolg van die gebruik van enige onvolledige of foutiewe inligting sal verwerp word.
Alle aanbiedinge is nie-bindend en geen daarvan sal tot enige verpligting vir die outeur lei nie. Die volle publikasie of gedeeltes daarvan, insluitende alle aanbiedinge en inligting, mag deur die outeur sonder kennisgewing uitgestel, verander of in geheel weggelaat of verwyder word.

2. Verwysings en skakels

Die outeur is nie verantwoordelik vir enige inhoud geskakel of verwys na in hierdie bladsye nie, tensy die outeur volle voorkennis van enige onwettige inhoud het en dit moontlik is om besoekers te verhoed om sodanige bladsye te sien. Indien enige skade opgedoen word as gevolg van die gebruik van enige inligting hier voorgehou, sal slegs die outeur van die relevante bladsye aanspreeklik wees en nie die persoon wat die bladsy geskakel het nie. Die outeur is vervolgens ook nie verantwoordelik vir enige boodskappe of notas deur gebruikers aangebring op gespreksborde, gasteboeke of adreslyste verskaf op hierdie bladsy nie.

3. Kopiereg

Die outeur onderneem om nie enige kopieregvoorbehoude materiaal vir die blad te gebruik nie, of om, waar moontlik, die kopiereg van ʼn onderwerp aan te dui. Die outeur behou die kopiereg voor van enige materiaal geskep deur die outeur. Enige gebruik of reproduksie van voorwerpe soos diagramme, klank of teks in enige ander elektroniese of gedrukte media of publikasies is verbode sonder die toestemming van die outeur.

4. Datasekuriteit

Indien daar ʼn geleentheid gegee word om persoonlike of sakedata (e-posadresse, name of adresse) te verskaf, word sodanige data vrywillig gegee. Die gebruik van en betaal vir enige aangebode dienste sal, sover redelik moontlik, toegelaat word sonder die bekendmaking van enige persoonlike data, ʼn skuilnaam of data wat as anoniem aangedui is.

5. Regsgeldigheid van hierdie vrywaring

Hierdie vrywaring moet geag word deel te wees van die internetpublikasie vanwaar u verwys is. Indien gedeeltes of individuele voorwaardes onwettig of nie korrek is nie, bly die inhoud en geldigheid van die oorblywende gedeeltes van hierdie vrywaring van krag.