Over

Missie en Visie

Aan het begin van 2011, na een gezamenlijke evaluatie van de ontwikkeling, groei- en knelpunten van SASNEV, heeft de bestuursraad en het management een nieuwe missie en visie geformuleerd:

MISSIE

De reden voor het bestaan van SASNEV is het ontwikkelen en uitbreiden van de SASNEVs informatiegemeenschap door marketing, netwerken en deelname aan vraag gestuurde projecten.

VISIE

Een dynamisch, onafhankelijk centrum waar de cultuurbelangen van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika ontmoet, primair voor Afrikaanssprekenden, met als doel om gedeelde taal- en andere cultuurervaringen tot stand te brengen door middel van vraag gestuurde projecten.

Partners

Een waardegedreven stichting Voor SASNEV om in de Zuid-Afrikaanse taal- en cultuuromgeving respect af te dwingen als een effectieve projectuitvoerende organisatie, evenals een organisatie die sponsoring en donaties verdient, moet SASNEVs waarden duidelijk gedefinieerd en gevolgd worden.

SASNEV waarden:

Integriteit Wij ondersteunen vrije en eerlijke communicatie en werken op betrouwbare wijze, zowel intern als met ons informatienetwerk. Eerlijkheid Wij erkennen het belang van het balanceren tussen meerdere belangen, en nemen beslissingen die cultuur- en taaluitruiling tussen Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen bevorderen. Proactiviteit Wij blijven geïnformeerd over en afgestemd op belangrijke kwesties met betrekking taal en cultuur, en we leveren een positieve bijdrage aan debatten en vraagstukken in onze informatiegemeenschap. Teamwork Wij steunen elkaar als SASNEV-leden, hetzij trusteeraad-, bestuur- of projectniveau. Wij respecteren elkaars inbreng door middel van open en eerlijke communicatie. Onafhankelijke denken Wij geloven in het unieke perspectief dat elk individu kan bijdragen en wij staan bekend als een organisatie waar innovatief denken aangemoedigd, ondersteund en constructief gedebatteerd en geëvalueerd wordt uit respect voor ieders mening. Verantwoordelijkheid Wij zien onszelf als goede managers van de fondsen die ons worden toevertrouwd. We nemen goedgeïnformeerde beslissingen en beginnen alleen aan projecten als we overtuigd zijn van hun impact en werkbaarheid. We nemen daarom ook verantwoordelijkheid voor onze daden, en handelen in een open en transparante wijze, met name met al het donatiegeld.

SASNEV netwerk met gelijkgestemde organisaties in het buitenland en in Zuid-Afrika…

…en heeft samenwerkingsovereenkomsten met:

SASNEV wordt ondersteund door de volgende organisaties:

SASNES huisvest momenteel:

Trustees en personeel

Structuur

SASNEV wordt bestuurd en beheerd door de Stichting Huis der Nederlanden, wat werd opgericht door een in Nederland gevestigde stichting, namelijk Willem de Zwijger.

De stichting Huis der Nederlanden bestuurt onder leiding en toezicht van een bestuurscollege. De stichting houdt het centrum in stand, en het centrum wordt bestuurd door een bestuurshoofd/manager.

Die eerste voorzitter van de bestuurscollege was Anneke van Niekerk. De eerste directeur van het Huis der Nederlanden was Zirkëa Ellis en die laaste directeur Daniel Hugo. Bij zijn aftreden is de titel directeur vervangen door bestuurshoofd en veranderde het centrum van naam.

Sinds 2009 is Eureka Barnard het huidige bestuurshoofd en de manager van SASNEVs projecten.

Bestuurscollegeleden

 • Jan Mutton (voorzitter)
 • Andries Visagie (vice-voorzitter)
 • Nicol Stassen (penningmeester)
 • Eureka Barnard (secretaris)
 • Rene Arendse (lid)

Personeel en medewerkers

 • Eureka Barnard: bestuurshoofd en projectmanager
 • Nomfundo Landu: concierge
 • Lieneke Pasman: algemene kantoorassistent (ad hoc)
 • Brian Brady: after-hours algemene concierge (ad hoc)
 • Pieter Meiring: projectleider digitale communicatie
 • Karen Vegt en Liza Voppen: projectmedewerkers in Nederland

Sterk leiderschap

Leiderschap in een bestuurscollege vraagt niet alleen actieve deelname aan gesprekken en besluiten, maar ook het nemen van besluiten in lijn met de verantwoordelijkheden van een bestuurscollege. De bestuurscollege moet leiding geven door continue in gedachten te houden we de meest optimale benutting van donateursgeld zal zijn, in lijn met het goedgekeurde strategische plan.

Effectieve bestuursimplementering

De rol van SASNEVs bestuur is om verantwoordelijkheid te nemen voor het besturen van het centrum en het uitvoeren van projecten, hetzij rechtstreeks of met behulp van opdrachtnemers of werknemers, en om managementproblemen tijdig onder aandacht te brengen bij het bestuurd.

Dit is nu mogelijk om projectleiders en medewerkers per project aan te stellen. Die projectleiders en -medewerkers kunnen individuen of partners zijn die de visie van SASNEV en het doel van het project ondersteunen en die in staat zijn het project uit te voeren zoals dat overeengekomen is.

Donoren

De Vlaams Nederlandse Stichting Willem de Zwijger heeft in 1997 het Huis der Nederlanden gesticht en financiert het centrum sindsdien. Een jaar later, in 1998, is Stichting ZASM ook donateur geworden. Door de jaren heen hebben ook andere organisaties financiële steun gegeven. Sinds de transformatie van het Huis der Nederlanden naar de Zuid-Afrikaanse Centrum voor Nederland en Vlaanderen wordt steun gevraagd voor resultaatgerichte projecten.