Schadeloosstellingen

1. Inhoud

SASNEV kan niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Aanbiedingen zijn niet bindend en geen ervan zal tot enige verplichting voor de auteur leiden. De volledige publicatie of delen daarvan, inclusief alle aanbiedingen en informatie, kunnen door de auteur zonder kennisgeving uitgesteld, veranderd of in het geheel weggelaten of verwijderd worden.

2. Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website bevat links waarmee je de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. SASNEV heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie op websites van derden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor berichten of notities geplaatst door gebruikers in gastenboeken, adreslijsten of andere reactiemogelijkheden op deze website.

3. Auteursrecht

SASNEV spant zich tot het uiterste in om de rechten op materiaal te respecteren. De website van SASNEV is auteursrechtelijk beschermd. Het overnemen of gebruiken van teksten, afbeeldingen of andere elementen op deze website is zonder toestemming van SASNEV verboden.

4. Actualiteit van gegevens

Als er een mogelijkheid gegeven wordt om persoons- of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen of adressen) te verschaffen, worden deze gegevens vrijwilliger versterkt. Het gebruiken van en betalen voor eventuele aangeboden diensten zullen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, worden toegestaan zonder openbaarmaking van enige persoonsgegevens, pseudoniemen of gegevens die als anoniem zijn aangeduid.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als een deel van de internetpublicatie waarvandaan u verwezen bent. Indien delen of afzonderlijke formuleringen illegaal of onjuist zijn, is de inhoud of de geldigheid van de resterende delen van deze disclaimer van kracht.