Baie welkom by die eerste Hutspot van die nuwe jaar. Die pandemie saai steeds pandemonium maar ons bly, soos altyd, hoopvol en positief.
Hierdie maand se “Potjie” het ‘n regte boepens vol interessanthede. Daar is mense en aanlyntydskrifte om geluk te wens met uitsonderlike prestasies.
Team Hutspot are Ferrari fans and super impressed with the sixteen-year-old Maya Weug of Belgian-Dutch-Spanish nationality, who has recently made history by becoming the first female driver to join the Ferrari Driver Academy. Go Maya, go!
Geniet hierdie uitgawe met oorgawe.
Wij wensen u veel leesplezier en nodig u van harte uit om met ons in gesprek te blijven .

Die invloed van COVID-19 op SASNEV en ander kultuurinstellings in Suid-Afrika (zuidafrikahuis.nl)


Aan die einde van 2019 word die wêreld bewus van ’n globale pandemie wat veroorsaak word deur die EARS-KoV-2-virus (COVID-19). Op 27 Maart 2020, begin Suid-Afrika se grendelperiode wat onmiddelik vrye beweging inperk en alle byeenkomste verbied. Eers vanaf 1 Mei 2020 is ’n  geleidelike verligting van die inperkingsmaatreëls in werking gestel. President Ramaphosa verduidelik dat daar vyf fases van inperking aangekondig word. In die proses om die COVID-19-virus onder beheer te kry en te hou, sal die land deur die verskillende fases beweeg en stadig maar seker die streng reëls verslap. Op 28 Desember 2020 het president Cyril Ramaphosa die land toegespreek en aangekondig dat die land vir 14 dae weer op ’n gedeeltelike uitsluitingsvlak 3 geplaas sal word. Die moontlikheid dat die virus en mutasies daarvan terugkeer sodra die streng maatreëls wat steeds geld verslap word bly ’n werklikheid in 2021.
Suid-Afrika het ’n lewendige feeskultuur met verskeie groot kultuurfeeste wat dwarsdeur die jaar aangebied word. Dit weerspieël die behoefte en vreugde wat Suid-Afrikaners daaruit put om saam te kuier en kultuurervarings en lekker tye met mekaar te deel. SASNEV se gewildheid hou direk hiermee verband. Vir genote en ook binne die SASNEV netwerk, tree SASNEV dikwels op as kultuurmakelaar en bemiddelaar om skrywers, digters en ander kunstenaars uit Nederland en Vlaandere na Suid-Adrika te nooi. SASNEV reël ook eie geleenthede en benut so die voorreg om ’n eie huis te hê waar ’n verskeidenheid van kultuurervarings regdeur die jaar aangebied word. Die meeste hiervan in samewerking met opvoedkundige, kultuur en taalvennote. Gemeet aan die inkomstestrome van dié besonderse jaar, was 2019 toevallig een van SASNEV se mees suksesvolle jare wat oorlewing in 2020 en selfs 2021 moontlik maak. Lees meer en zie nieuwsbrief.

 

“Staat van het Nederlands”: belang vir Afrikaans (voertaal.nu)


Op 27 Oktober is ’n virtuele vergadering gehou waartydens Frans Hinskens van die Meertens Instituut verslag gedoen het oor hul ondersoeke na die “Staat van het Nederlands” in Nederland, die Vlaamse gebied van België, Suriname en ook Friesland. Die Meertens Instituut is ’n afdeling van die Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Die instituut bestudeer die diversiteit in taal en kultuur in Nederland, veral dan gefokus op faktore wat ’n rol speel in die bepaling van sosiale identiteite in die Nederlandse samelewing. Dit word bereik deur ’n strukturele, dialektologiese en sosiolinguistiese studie van taalvariasie in Nederlands in Nederland; dié studie kyk dan ook oor die landsgrense heen om die staat van Nederlands in ander lande en streke te bepaal.

In hierdie studie is ook gekyk na die taalkeuses wat mense in Suriname in hulle alledaagse handel en wandel maak; dít is weer vergelyk met dié van mense in Nederland en dié van Vlaminge terwyl die Friese ook as ’n aparte groep ingesluit is. Veel moeite is ook gedoen om sprekers van streekdialekte in te sluit en om ook hulle perspektiewe te hoor. Lees meer.

Kila van der Starre over poëzie buiten het boek (neerlandistiek.nl)


Uit het promotieonderzoek van Kila van der Starre blijkt dat de meeste mensen vooral, of zelfs enkel, in aanraking komen met poëzie buiten het boek. Nederlandse volwassenen ervaren poëzie vooral tijdens speciale gelegenheden, op televisie en radio en in de openbare ruimte. Ook komen ze gedichten tegen in kranten en tijdschriften, in het interieur en online. In die vormen is poëzie springlevend en wijdverspreid.
Poëzie maakt dus deel uit van ons dagelijks leven. Mensen gebruiken gedichten bijvoorbeeld om te rouwen, om te troosten, om te onderwijzen, om te herinneren, om liefde te uiten, om geld te verdienen en als versiering en protest.
Uit het onderzoek blijkt dat poëzie circuleert, vaak geheel buiten boeken om, en dat de betekenis van een gedicht kan verschillen per persoon, per moment en per materiële drager, zelfs wanneer de tekst van het gedicht ongewijzigd blijft. Lees meer.

Viering van drie jaar – Voertaal.nu (voertaal.nu)


Voertaal.nu is een officiële taalwebsite gericht op alle mensen die Nederlands en Afrikaans spreken in Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, de Antillen en de diaspora. Het doel is de natuurlijkheid van het Afrikaans en het Nederlands als “lingua franca” in culturele en economische transacties. De redactie bestaat uit onafhankelijke journalisten die niet gebonden zijn aan een politieke of religieuze beweging. Lees meer.

Die Vrystaat Kunstefees: Aansoeke is nou oop


Die Vrystaat Kunstefees kondig graag aan dat ons aansoeke nou oop is vir ons Oktober 2021 program. Ons is dankbaar dat ons ‘n aanlynfees in 2020 kon aanbied wat kunstenaars en ons gemeenskap bedien het. Aangesien hierdie nuwe jaar baie uitdagings meebring, is ons doelgerig om ‘n multi-platform-fees aan te bied wat bestaan ​​uit lewendige en aanlyn-geleenthede. Partye is welkom om aansoeke in te stuur vir ons wye verskeidenheid inisiatiewe.

Three Dutch words The Avondklok (Curfew) Made Relevant (blogs.transparent.com/dutch)


Like many other countries, the Netherlands introduced an avondklok (curfew) to reduce the incidence of COVID cases. The rule that entered into force on Saturday prohibits people from going outside between 21:00 (9 pm) and 4:30 (4:30 am). Some of the Dutch didn’t like that. From ways to omzeilen (circumvent) the avondklok to rellen (riots), a lot has happened in the past week, with interesting Dutch words alongside it! Read more.

Prof Jimmy Volmink erken met eredoktorsgraad vir ‘buitengewoon uitsonderlike individue’ (sun.ac.za)


​ʼn Luisterryke loopbaan van langer as drie dekades het prof Jimmy Volmink, Dekaan van die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW), al heelwat eerbewyse besorg. Hierdie steeds groeiende lys gaan in Februarie verder aangevul word wanneer die Belgiese universiteit KU Leuven ʼn eredoktorsgraad aan hom toeken.

“KU Leuven het ʼn eeue-lange tradisie van die toekenning van eredoktorsgrade aan buitengewoon uitsonderlike individue,” het dié universiteit Volmink onlangs ingelig. “Met die toekenning van hierdie graad wil die universiteitsgemeenskap erkenning aan jou verleen vir jou werk in die stryd teen ongelykheid ten einde menslike waardigheid te bevorder, asook vir jou bydrae tot beide wetenskap en praktyk om gesondheid en welsyn te verbeter.”

Hierdie stelling is ʼn bondige en raak beskrywing van die wese van Volmink se loopbaan. Sy toewyding en deernis was van meet af duidelik toe hy ná die voltooiing van ʼn MBChB-graad aan die Universiteit van Kaapstad in 1982 gekies het om by ʼn landelike hospitaal in Swaziland (Eswatini) te werk. Lees meer.

 

Nieuws: ‘CPNB dacht aan afgelasten Boekenweek 2021’ (tzum.info)


Binnen de CPNB, de organisator van de Boekenweek, wordt op dit moment druk vergaderd over de invulling van de Boekenweek 2021. Volgens een goed ingevoerde bron is er zelf gesproken over het afgelasten van de Boekenweek. Het laatste bericht is nu dat de Boekenweek wel doorgaat, maar dat de CPNB achter de schermen kijkt naar de mogelijkheden om er toch een feestelijke week van te kunnen maken, samen met de boekhandels in het land.
De Boekenweek vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 14 maart. Tot dinsdag 9 februari zitten we in een lockdown; de boekhandels zijn gesloten en mogen alleen hun boeken bezorgen. Het is onbekend of de winkels in maart weer helemaal open zijn. Lees meer.

Video: Incredible footage of 1920s Amsterdam in colour (dutchreview.com)


Looking for a little diversion from reality? How about a mesmerising video of Amsterdam circa 1922 — in colour! The city is brought to life this delightful throwback, with crisp images capturing the city from a rare colourful perspective. From the characteristic canal houses to the trademark cyclists, it’s the typical Amsterdam we know and love, with even more old-time-y charm. In the remastered video, you can see aerial views from across the city. Landmarks such as Dam Square, the Westertoren, Centraal Station, and the Rijksmuseum from nearly a century ago can all be spotted. Read more.

Persbericht: DBNL-dag 2021(voertaal.nu)


Altijd al eens achter de schermen willen kijken bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren? Of heeft u een prangende vraag over de DBNL? Op 1 april 2021 vindt de DBNL-dag plaats, ditmaal volledig digitaal én internationaal!
Op deze digitale DBNL-dag wordt een reeks filmpjes gelanceerd waarmee u meer te weten komt over de collectie en de didactische mogelijkheden van de DBNL. Ook maakt u kennis met studenten van over de hele wereld die zich verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast beantwoorden experts van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken uw vragen over de DBNL. Lees meer.

P.C. Hooft-Prijs 20210 – Alfred Schaffer (versindaba.co.za)


PERSBERICHT
P.C. Hooft-prijs 2021 voor poëzie voor Alfred Schaffer

Op maandag 14 december 2020 heeft het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor
Letterkunde de P.C. Hooft-prijs 2021 toegekend aan Alfred Schaffer (1973). Dit gebeurde op
voordracht van een jury bestaande uit: Jeroen Dera, Janita Monna (voorzitter), Ester Naomi
Perquin, Carl De Strycker en Michael Tedja. Aan deze belangrijkste Nederlandse literatuurprijs voor een oeuvre is een geldbedrag verbonden van € 60.000. De prijsuitreiking, die in mei plaatsvindt, wordt georganiseerd door het Literatuurmuseum. Hoe de uitreiking er uiteindelijk zal uitzien, is afhankelijk van de beperkingen die de coronapandemie oplegt.

Alfred Schaffer (47) behoort tot de dichters aan wie op relatief jonge leeftijd de P.C. Hooft-prijs ten deel is gevallen. Alleen Lucebert (43), Gerard Reve (45) en Rudy Kousbroek (46) waren jonger, Gerrit Kouwenaar en Remco Campert even oud. Schaffer is wel de eerste laureaat die in de 21ste eeuw debuteerde, namelijk met Zijn opkomst in de voorstad (2000). Schaffer heeft inmiddels tien bundels gepubliceerd; dit jaar verscheen Wie was ik. Zijn werk werd meermalen bekroond, onder andere met de Awater Poëzieprijs, de Jan Campert-prijs en de Paul Snoek Poëzieprijs. Hij is als lector Nederlands verbonden aan de Stellenbosch University en schrijft poëziekritieken in De Groene Amsterdammer. Recente laureaten in de categorie poëzie zijn: Nachoem Wijnberg (2018), Anneke Brassinga (2015), Tonnus Oosterhof (2012) en Hans Verhagen (2009). Bekijk een overzicht van eerdere laureaten op www.literatuurmuseum.nl/literatuurprijzen.

Enkele overwegingen van de jury:
‘Schaffers gedichten laten zich in eerste instantie vaak lezen als willekeurige passages uit een
oneindige stroom observaties – maar die willekeur is schijn. Zijn poëzie omvat zeer precies gekozen momentopnames, met zinnen die ogen alsof er een scalpel aan te pas is gekomen.’
‘Alfred Schaffer is een dichter die zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat. Dat uit zich in zijn neus voor moderne communicatievormen, maar vooral ook in de oprechte betrokkenheid met de wereld die uit zijn verzen spreekt. Schaffers poëzie is nooit los te zien van de context van Zuid-Afrika, het land waar hij sinds 1996 – met een onderbreking van enkele jaren – woonachtig is. In zijn gedichten resoneert de verhouding tussen wit en zwart regelmatig, ook vanwege de persoonlijke achtergrond van de dichter, die een Arubaanse moeder heeft.’

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot:
Aad Meinderts (directeur Literatuurmuseum en ambtelijk secretaris van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor

Klik hier vir meer.

The biggest changes when buying a house in the Netherlands in 2021(dutchreview.com)


So you’re thinking about buying a house in the Netherlands in 2021, right? Just a hunch here, but the world isn’t the same as it was in January 2020.
Instead, a pandemic swept in and now I’m writing this article in my sweatpants, in my tiny home, while my kids are throwing a pandemonium in the room right next to me — and I’m here wondering why we didn’t buy a house in the Dutch countryside.
Alongside the world, the housing market and the rules for getting a mortgage in the Netherlands have also changed. It’s fair to say that you absolutely need to know about these changes if you’re serious about buying a property in the Netherlands.
But enough talk about my sweatpants, you’ve got your own sweatpants to worry about. Let’s get you some insight on the housing market in the Netherlands and what kind of mortgage you can get. But I’m not doing that alone, so I jumped on a call with Roy Bijkerk from Expat Mortgages to get some expert views that actually make sense on this.

De dood van de streektaal (neerlandistiek.nl)


Wat doe je als beoefenaar van een wetenschap die iets bestudeert dat op uitsterven staat? Als protesteren niet meer helpt? Daarover gaan in zekere zin de artikelen in het nieuwe nummer van Taal en Tongval, een tijdschrift dat een paar jaar geleden zijn 70-jarig bestaan vierde (of over een paar jaar zijn 75-jarig bestaan viert, hoe zeg je dat) en dat al die jaren gewijd is aan de bestudering van de rijkdom aan Nederlandse dialecten. Hoe gaat het verder met de dialectologie als er binnenkort geen dialecten meer bestaan, vroeg de redactie zich af. Lees meer.

How is the Coronavirus affecting international students in the Netherlands? (iamexpat.nl)


A recent report by Nuffic has looked into the impact of the coronavirus on incoming and prospective students in the Netherlands. The report found that the majority of students still want to study in the Netherlands and expect to start this coming September.
Nuffic is a Dutch organisation promoting international education in the Netherlands. Nuffic supports educational institutions teaching foreign students and internationalisation activities across the Netherlands, from primary education to vocational and higher education.
Nuffic has Netherlands Education Support Offices (Neso) in ten countries outside of the EU: Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Russia, South Africa, South Korea, Turkey and Vietnam. These countries have been designated as especially important to higher education in the Netherlands; 57 percent of international students from outside the EU come from these countries. Nuffic has compiled a report on how the coronavirus has impacted international students’ plans to study in the Netherlands. The report looks at student mobility and how coronavirus has affected the study plans of prospective students. Read more.

What’s on: Dancers battle artistic lockdown in short, bittersweet performances (flanderstoday.eu)


If there’s one thing this column has become accustomed to over the past nine months, it’s finding alternative ways to enjoy culture. As we head into the new year, that theme continues. Opera Ballet Vlaanderen has put together a series of 14 short performances created by Belgian and international artists and performed at a variety of locations across Flanders this year, and they’re all available to enjoy online now.

Under the heading of Imagination is Alive, the series is a powerful statement affirming that art and imagination cannot be confined. The 14 videos come in at just under an hour in total and have so far been viewed 400,000 times. In Exit/Awakening (pictured), dancers in a warehouse space in an Antwerp park depict an artist who longs to express themselves, break out of artistic lockdown and reach out to the audience, to the sounds of a violin sonata by Czech composer Erwin Schulhoff. Read more.

Proza rijmt niet (neerlandistiek.nl)


Vandaag is de Grote Taaldag, een dag dat heel taalkundeminnend Nederland normaliter naar Utrecht afreist omdat er dan vele, vele lezingen gegeven mag worden: alle leden die dag willen mogen iets vertellen, er is geen selectie vooraf en daardoor kun je er ook kort iets vertellen over waar je je mee bezig bent, ook al is dat nog niet af.
Ik ga met mijn collega Mirella De Sisto iets zeggen over ons onderzoek naar het vermijden van rijm. In stijlboeken wordt al heel lang opgemerkt dat je in proza beter rijm kunt vermijden. Het is ook niet lastig na te voelen; als je zonder het te bedoelen in proza twee woorden rijmen laat ligt al snel een rode pen paraat. Het heeft iets potsierlijks al is niet helemaal duidelijk waarom. Ja, “omdat die klankeffecten teveel afleiden”, maar waarom is dat zo, waarom kun je die klankeffecten dan niet negeren? En waarom heeft specifiek rijm (en metrum) dat effect, er zijn toch ook andere klankeffecten? Lees meer.

€30m ‘lifeline’ to support tourism hit by crisis (flanderstoday.eu)


Flanders has promised €30 million to support the tourism sector as it moves in in 2021. The “lifeline” initiative is aimed at accommodation providers and tourist attractions who need extra support to start again after the pandemic. The tourism ministry estimates the damage to tourism in Flanders caused by the crisis to be €17 billion. In some areas, businesses were able to alleviate the damage somewhat during the summer, but not enough to make up for losses during the first and then the second lockdown. Government support measures helped them survive, but many companies have had to use their reserves to pay running costs.

“The tourism sector needs to have enough financial breathing space to restart,” said tourism minister Zuhal Demir. “A recent survey showed that half of tourism businesses don’t have the financial reserves to survive another six months.” Read more.

Dutch cabinet resigns in wake of childcare benefit scandal (iamexpat.nl)


Following a two-hour ministerial meeting in The Hague on Friday, Prime Minister Mark Rutte and his fellow cabinet ministers have decided to step down as a result of the role the cabinet played in the childcare benefits scandal (toeslaganaffaire).

The national child benefit scandal came to a head in 2020. In May of last year, it was revealed that the Dutch tax office (belastingdienst) carried out additional screening in 2012 in an attempt to uncover fraudulent requests for financial support. However, the tax office admitted to signalling out people with dual nationality, which led to reports that 20.000 families didn’t receive the child benefits they were entitled to and were required to pay back tens of thousands of euros. In December, a report published by a parliamentary committee found that an “unprecedented injustice” had been done to parents who were accused of defrauding the system and were ultimately left facing serious financial difficulties. The report held a number of government ministers, authorities, and civil servants accountable for the mistake, but signalled out Eric Wiebes, current Minister of Economic Affairs who acted as junior finance minister at the time and was responsible for benefits, for particular criticism. Read more.

Kunst buiten de kaders: hoe we met cultuur uit de crisis komen (deburen.eu)


Woensdag 3 februari 2021 | 20:00
Online, via Zoom

Corona heeft onze samenleving overhoop gegooid. Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke verandering die nu nodig is. Die stelling staat centraal tijdens deze avond. Claire Boonstra, oprichter van Operation Education, spreekt in haar keynote over cultuur in relatie tot onderwijsvernieuwing. Merlijn Twaalfhoven (componist, cultuurondernemer en auteur), Melat Gebeyaw Nigussie (directeur Beursschouwburg) en Robert Vroegindeweij (directeur Muziekschool Zeeland) geven inspirerende voorbeelden vanuit hun eigen praktijk. Jörgen Tjon A Fong (oprichter theatergroep Urban Myth) modereert. Lees mee ren reserveer (gratis).

Droge januari (npostart.nl)


Nederlanders houden wel van een drankje maar velen van ons starten het nieuwe jaar op een droogje; heel januari geen alcohol. Metropolis onderzoekt welke wereldburgers nog meer van een drankje houden. Zo ook correspondent Fedor, hij doet een participerend onderzoek naar drankgebruik in Rusland.

Via npostart.nl.

The Dutch capital: What’s changing in Amsterdam in 2021? (iamexpat.nl)


We are well into 2021, and whilst the Dutch government may have made a number of changes to national law, do you know what 2021 has in store for the capital city? Here’s a quick rundown of what you can expect in Amsterdam this year. We look at:

  • Amsterdam tax in 2021
  • Parking permits and rental licenses
  • Traffic rules and diesel cars
  • Housing and building renovations
  • Limited opportunity for events this year

Read more.

Out of office – Het nieuwe werken (viw.be)


Er wordt veel over geschreven. Het coronavirus beïnvloedt ons welzijn. De mentale impact is groot. Zowel op ons persoonlijk leven als op professioneel vlak. “Het nieuwe werken” is wordt daarbij dagelijks aangehaald als begrip, ook al bestaat de term al langer. Als niche vooral, maar het sijpelt steeds dieper door. Wat kunnen we leren van experten en ervaringsdeskundigen? Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit?
We lezen van globale nomaden dat het gevoel van autonomie en controle over de job een grotere tevredenheid geeft. Het is exact wat ze zoeken, de vrijheid over hun leven en grensoverschrijdende mogelijkheden. Van die ‘vrijheid’ proefden vele telewerkers de voorbije maanden. Al was het (verplicht) thuiswerken niet voor iedereen een zege. We botsten snel op de grenzen van die vrijheid. We konden en kunnen er wel van leren. Hoe je nieuwe gewoontes en andere manieren van werken omarmt bijvoorbeeld. Een groeiende groep mensen ziet werk en leven als twee elementen die verweven zijn. Zo is het in regel ook voor expats. Lees meer.

‘The Wanderer’ on the 25 Best Children’s Books list (flandersliterature.be)


Peter Van den Ende’s debut ‘Zwerveling’ is selected by The New York Times for the annual 25 Best Children’s Books list. His wordless black and white story, about a paper boat’s nighttime sea journey into the unknown, is published as ‘The Wanderer’ by Levine Querido (USA) and also by Puhskin (UK). German readers discover it as ‘Treiben Lassen’, the French as ‘Odyssée’, and Spanish children enjoy it as ‘Travesía’ or ‘Travessia’ (Catalonia). Read more.

20 jaar sa­men­wer­king tus­sen Zuid-Afri­ka en de Vlaam­se over­heid rond jeugd­be­leid (vlaanderen.be)


In een gezamenlijk rapport van het National Youth Development Agency (NYDA) in Zuid-Afrika en het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid wordt even stilgestaan bij de samenwerking van de voorbije 20 jaar.
In de afgelopen 20 jaar vonden letterlijk honderden jeugdwerkers uit beide landen de weg naar elkaar via studiebezoeken, stages, onderzoeken en gezamenlijke studiedagen, workshops, seminaries en conferenties. Internationale (jeugd)samenwerking heeft altijd een aantal doelstellingen, waaronder elkaar beter leren kennen om van daaruit te leren. Met andere woorden: inspireren om zo tot een groter wederzijds begrip te komen. De samenwerking tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen is daar – juist door zijn opvallende duurzaamheid – meer dan in geslaagd. De officiële partners delen een breed en diep gezamenlijk verleden, dat stevig staat en kansen biedt op meer.
In het rapport vind je een verzameling van de documentatie die beschikbaar is van deze jarenlange samenwerking. Daarnaast biedt deze bijdrage een inhoudelijke reflectie op wat er allemaal werd ondernomen en georganiseerd. Lees meer.

Belgisch poëziedebuut van Breytenbach in Yang Kahier (1968) (litnet.co.za)


In Vlaanderen bestaat sinds het midden van de jaren zestig, kort na het debuut in Zuid-Afrika (Die ysterkoei moet sweet en Katastrofes, 1964), aandacht voor politiek en poëzie van Breyten Breytenbach. Op 27 oktober 1966 verscheen in de Gentse socialistische krant Vooruit een interview afgenomen door Julien Weverbergh, later gepubliceerd in het censuurnummer van Kentering (maart 1967, pp. 49-52). Fernand Auwera, redacteur van het maatschappijkritische periodiek Yang, voerde voor Schrijven of schieten? (1969) een gesprek met de schrijver (T’Sjoen 2019). Over de connectie tussen Breytenbach en Yang, meer bepaald de drie bijdragen die hij heeft geleverd, is op een kleine uitzondering na (Galloway 1990) niet zoveel bekend. Ik baseer mij initieel op een overgeleverd maar misleidend document in het archief Adriaan van Dis
Lees meer.

Klimaatfotograaf – Krachtige beelden, kwetsbare ecosystemen (viw.be)


Een expat in de strikte zin van het woord is hij niet, maar de wereld is zijn werkterrein. Christian Clauwers brengt als fotograaf-journalist klimaatverandering in beeld en komt op plaatsen waar weinigen eerder voet hebben gezet.
Van kindsbeen af was Christian gepassioneerd door natuurfotografie en hij voelt zich meest van al aangetrokken door water. In 2017 zette hij een punt achter een vorige carrière en ging voluit voor zijn passie. Hij reisde verder en verder, naar steeds meer afgelegen gebieden, tot zijn verhaal echt vorm kreeg. De zoektocht naar het meest kwetsbare op onze planeet bracht hem naar verafgelegen gebieden, onbewoonde eilanden en onvermijdelijk: uiterst kwetsbare ecosystemen. Hij onderzoekt, schrijft erover, brengt in beeld. In die zin is hij meer journalist dan een fotograaf pur sang; de beelden zijn steeds wat mensen naar het achterliggende verhaal moet leiden: dat van een planeet die elke dag een stukje van zichzelf verliest. Lees meer.

Funding for climate adaption projects in South Africa (flanders.org.za)


The Government of Flanders recently approved funding for two projects in South Africa. Flanders has allocated Euro 2, 64 million to the South African National Biodiversity Institute (SANBI) for their project “Unlocking climate finance for climate change adaptation”. SANBI is an accredited direct access entity of the Green Climate Fund and this project aims to strengthen institutional capacity via a team focused on identifying projects for funding through this channel. It will furthermore raise awareness around the vulnerability of women to climate change as well as ensure participation of women in these aforementioned projects.

The Government of Flanders further approved a subsidy of Euro 1,5 million towards the UNESCO project entitled “Addressing climate risk and building adaptive capacity in South Africa’s Biosphere Reserves: towards sustainable water and ecosystem management”. This project addresses the challenges faced by South Africa due to longterm drought and vulnerability to water scarcity by supporting policy makers in their medium to longterm approach to climate change. Both projects fall under the Country Strategy Paper 2017-2021 on development cooperation between the Governments of Flanders and South Africa. Read more.

Kunstenaar over verdwenen schaaktafel: ‘Kunst die verdwijnt, is ook kunst’ (omroepwest.nl)


De Delftse kunstenaar Tijn Noordenbos is wel gewend dat er soms kunstwerken van hem verdwijnen. Dit omdat hij ze speciaal maakt voor de openbare ruimte. Maar dat de gemeente Delft zijn schaaktafel met stoelen zou meenemen en vernietigen had hij niet verwacht. ‘Ik dacht dat het studenten waren. Ten onrechte. Bij deze mijn excuses’, lacht Noordenbos in zijn atelier.

Vlak voor oud en nieuw raakten de schaaktafel, schaakstukken en stoelen vermist. Een oproep op Facebook om het kunstwerk weer op zijn plek terug zetten werd veel gedeeld, maar leverde niets op. Tot zaterdagochtend. ‘Ik werd gebeld door de gemeente’, legt Noordenbos uit. ‘Ze vertelden me dat ze het kunstwerk vlak voor kerst hebben meegenomen. Ze waren toen bezig met een rondje door de stad om brandbare spullen van de straat te halen. Vervolgens is het kunstwerk bij het afval beland.’

De kunstenaar is er niet boos over. ‘Pech gehad, het zijn ook maar mensen. En er verdwijnt zoveel van mijn werk, it’s all in the game’, zegt hij erover, terwijl hij bezig is met onderdelen van een nieuw project. Momenteel werkt hij aan reuzenscrabble met letters van 60 bij 60 centimeter. ‘Dat lijkt me leuk voor de stad. En dan partijtjes scrabble op de Markt spelen. Daar vraag ik geen toestemming voor aan de gemeente, dus ja, de kunst wordt soms weggehaald. Ik zet illegaal een kunstwerk neer en dan kijken wat er gebeurt.’ Lees meer.

Sailing from Rotterdam to Amsterdam (time-lapse video) (24oranges.nl)


In 2013 Shell had to transport an eight-story metal building from Rotterdam to Amsterdam.
They hired a company called The Timewriters to create a time-lapse video of the transport, which has now been released in glorious 4K format on YouTube, accompanied by a beautiful, if somewhat ill-fitting Dvořák piece.
The day-long journey begins on the Nieuwe Maas river near the Feijenoord neighbourhood in Rotterdam, then goes past Gouda, Alphen aan de Rijn and Schiphol Airport to end in Amsterdam. This is worth watching for the bridges alone.
And then you come back a second time for the places you know and a third time to figure out how and why the Dutch created their environment the way they did.
Also check out the comments on YouTube, lots of insights from people who recognise certain types of trains, planes and places. Via 24Oranges.nl.

Memorial circles planned for victims of coronavirus (flanderstoday.eu)


A plan to build commemorative monuments in communities across Flanders will go ahead with the backing of the Flemish government. The idea is to create somewhere people can remember loved ones lost to the corona virus, reflect, and think about the future.
The first circular monument is due to be inaugurated on 13 March, a year after the first lockdown measures were introduced in Belgium. The exact locations that will host the circles, called “Onuments”, have yet to be decided.
“Local authorities can work with their residents to consider the best location for such a memorial,” said Bart Somers, communities minister in the Flemish government. This week he announced a grant of €75,000 to Kunstwerkt, the non-profit organisation that will administer the initiative. This budget should be enough to build five Onuments. Read more.

Re/set: wat betekent corona voor de kunstmarkt? (kunsten.be)


We vinden vandaag heel wat inspirerende initiatieven in de kunsten. Veel van deze ideeën kunnen we meenemen na de lockdown. Wat zijn opvallende trends op de kunstmarkt?
Nood aan cultuur? Haal een kunstwerk in huis
Ook al zijn onze mobiliteit en onze contacten beperkt, de nood aan cultuur blijft groot. Dat blijkt niet alleen uit het steeds uitgebreidere digitale kunstenaanbod, maar ook uit het feit dat meer mensen een kunstwerk in huis halen. Terwijl grote verzamelaars hun aankopen net uitstellen (omdat de internationale kunstbeurzen niet doorgaan), ontdekken gewone burgers steeds vaker de weg naar de aankoop van een kunstwerk. Bovendien kopen zij meestal werk van lokale kunstenaars.
Galeries spelen op die trend in. Ze steunen kunstenaars die hier wonen en werken of opkomend talent in de vorm van solo- en groepstentoonstellingen, edities of projecten die ze – soms samen – organiseren. De tentoonstellingen worden ruimtelijk en inhoudelijk goed verzorgd en lopen vaak wat langer.
Ook bieden sommige meer context en verdieping aan in de vorm van gesprekken met kunstenaars, virtuele rondleidingen, filmprogramma’s of publicaties. De rol die het internet kan spelen om kunstenaars te promoten en kunstwerken te verkopen was al in opmars, maar kende in 2020 echt een doorbraak. Lees meer. Zie ook: Re/set: steun voor opkomend talent tijdens de lockdown.

Dutch girl first to join the Ferrari Driver Academy (24oranges.nl)


Sixteen-year-old Maya Weug of Belgian-Dutch-Spanish nationality, has recently made history by becoming the first female driver to join the Ferrari Driver Academy.
She was selected from the final stage of the Girls on Track – Rising Stars initiative, a program run by Ferrari together with motorsport governing body the FIA.
Weug apparently beat competition from 17-year-old Doriane Pin of France, 14-year-old Antonella Bassani of Brazil and 15-year-old Julia Ayoub of Estonia.
Weug has earned a place in the Academy which prepares talented young drivers for a potential career in motorsport.
“I will never forget this day! I am so happy to be the first female driver to join the Ferrari Driver Academy,” said Weug, who was born in Spain to a Belgian mother and Dutch father. Read more.

Groete, tot volgende maand!
Die Hutspot-span